Alice van Ulsen - Logo
Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapie is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij behandelingen thuis wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de rusttijden van kind en moeder.

Kinderbekkenfysiotherapie
De behandeling van kinderen met zindelijkheidsproblemen staat centraal. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt en er wordt met heldere doelen gewerkt. Dit gebeurt met veel geduld.



De aanpak in beide bovenstaande disciplines is multidisciplinair: zo wordt er nauw samengewerkt met andere zorgdisciplines zoals ergotherapie, logopedie en specialisten verbonden aan het UMCG en het Martiniziekenhuis.

Het geven van voorlichting op scholen is mogelijk, na overleg met betrokkenen.

Zindelijkheid Samenwerking Thuisbehandeling Contact Alice Verwijzing Algemene informatie Alice van Ulsen - Menu